Atlas > África > Seychelles > Hino de Seychelles

HINO DE Seychelles
Sesel ou menm nou sel patri. 
Kot nou viv dan larmoni. 
Lazwa, lanmour ek lape. 
Nou remersye Bondye. 
Preserv labote nou pei. 
Larises nou losean. 
En leritaz byen presye. 
Pour boner nou zanfan. 
Reste touzour dan linite. 
Fer monte nou paviyon. 
Ansanm pou tou leternite. 
Koste Seselwa. 

Bandeira de Seychelles

Mapas de Seychelles
Outras informações sobre Seychelles


Mande esta página para alguém:

Seu Nome:
Seu E-mail:
E-mail de Destino: