Atlas > Europa > Malta > Hino de Malta

HINO DE MALTA
Lil din l-art helwa, l-Omm li tatna isimha,
Hares Mulej, kif dejjem Int harist:
Ftakar li lilha bl-ohla dawl libbist.

Aghti, kbir Alla, id-dehen lil min jahkimha,
Rodd il-hniena lis-sid, sahha 'l-haddiem:
Seddaq il-ghaqda fil-Maltin u s-sliem......!


Bandeira de Malta

Mapas de Malta
Outras informações sobre Malta


Mande esta página para alguém:

Seu Nome:
Seu E-mail:
E-mail de Destino: