Atlas > África > Madagáscar > Hino de Madagáscar

HINO DE Madagáscar
Ry Tanindrazanay malala ô!
Ry Madagasikara soa.
Ny Fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao, ho anao doria tokoa.

Refrão:

Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hanompoan'anao
Ny tena sy fo fanahy anananay,
'Zay sarobidy sy mendrika tokoa.

Refrão:

Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hitahian'anao,
Ka Ilay Nahary 'zao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao.

Refrão:

Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

Bandeira da Madagáscar

Mapas de Madagáscar
Outras informações sobre Madagáscar


Mande esta página para alguém:

Seu Nome:
Seu E-mail:
E-mail de Destino: