Atlas > Ásia > Índia > Hino da Índia

HINO DA ÍNDIA
Jana Gana Mana
Adhinayaka jaya hey,
Bharata bhagyavidhata.
Punjaba, Sindhu, Gujarata, Maratha,
Dravida, Utkala, Banga,
Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga,
Uchchala jaladhi taranga
Tava shubha naamey jaagey,
Tava shubha aashisha maangey,
Gahe tava jayagatha.
Jana gana mangaladhayaka jaya hey
Bharat bhagyavidhata.
Jaya hey, Jaya hey, Jaya hey,
Jaya jaya jaya jaya jaya hey!

Bandeira da Índia

Mapas da Índia
Outras informações sobre a Índia


Mande esta página para alguém:

Seu Nome:
Seu E-mail:
E-mail de Destino: